УГОДА ІЗ КОРИСТУВАЧЕМ

 

Місце виконання (укладання) Угоди: м. Дніпро                                                                                         

Дата укладання Угоди: «19» жовтня 2021 року 

 

ПРЕАМБУЛА

УВАГА КОРИСТУВАЧА (ПОКУПЦЯ) !

— Дана Угода є публічним договором купівлі-продажу, у відповідності до статті 633 Цивільного кодексу України, у зв’язку із чим, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА ВЕТАР», ідентифікаційний код юридичної особи: 44266876, пропонує всім дієздатним фізичним особам (надалі за текстом – «Покупець», або «Користувач») придбати Товар через мобільний застосунок «NEFTEK» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА ВЕТАР» (надалі за текстом – «Продавець»).

— Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, повним та беззаперечним прийняттям даної угоди (акцепт) є момент реєстрації або факт покупки Товару через Мобільний застосунок «NEFTEK».

— Угода із Користувачем (надалі за текстом – «Угода»), визначає правила користування Мобільним застосунком «NEFTEK» та умови публічного договору купівлі-продажу Товару.

— Уважно прочитайте та ознайомтесь із умовами даної Угоди. Використовуючи Мобільний застосунок «NEFTEK», розміщуючи замовлення, Ви приймаєте на себе зобов’язання, передбачені даною Угодою. У разі незгоди із умовами даної Угоди або будь-якою її частиною, Ви маєте припинити користування Мобільним застосунком «NEFTEK».

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

1.1. «Мобільний застосунок» – це мобільний застосунок «NEFTEK», що встановлений на мобільному пристрої Покупця та/або Користувача чи іншому девайсі.

1.2. «Офіційна електронна адреса» — це веб-сайт ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА ВЕТАР», розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://neftek.ua/.

1.3. «Договір» — це договір купівлі-продажу Товару, укладений на відстані між Покупцем та Продавцем, умови якого визначені даною Угодою.

1.4. «Ви» — це Користувач або Покупець, залежно від контексту:

1.4.1. «Користувач» — це відвідувач та/або користувач Мобільного застосунку.

1.4.2. «Покупець» — це Користувач, який розміщує замовлення у Мобільному застосунку на придбання Товару.

1.5. «Продавець» та/або «Товариство», та/або «Ми», та/або «Нас», та/або «Наш», та/або «Нам» — це ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА ВЕТАР», ідентифікаційний код юридичної особи: 44266876, місцезнаходження юридичної особи: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров. Біологічний, будинок 2А, що зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та діє відповідно до законодавства України.

1.6. «Товар» — це нафтопродукти, якість яких відповідає технічним умовам (надалі за текстом – «ТУ») та державним стандартам, діючим на території України з асортименту, наданого Продавцем для продажу.

1.7. «Угода» — це умови використання Мобільного застосунку та умови Договору купівлі-продажу Товару.

1.8. «Політика конфіденційності» — це політика конфіденційності розроблена для ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА ВЕТАР» є невід’ємною частиною Угоди із користувачем, яка укладена засобами мобільного застосунку та/або інших сервісів прикладного програмного інтерфейсу Товариства, що дозволяють Користувачам реєструватися в такому застосунку та отримувати наші послуги.

1.9. «Персональні дані» — це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб’єкта даних).

1.10. «Суб’єкт персональних даних (Користувач)» — це фізична особа, якої стосуються персональні дані, та яку можна ідентифікувати, або яка вже ідентифікована за цими персональними даними.

1.11. «Власник персональних даних» — це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних, та несе індивідуальну відповідальність за їхню обробку.

1.12. «Обробка персональних даних» — це будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються із персональними даними або масивами персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, систематизація, структурування, зберігання, зміна, впорядкування, перегляд, використання, поширення або будь-який інший вид надання доступу третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора персональних даних, а також видалення.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Угода визначає єдині умови, що діють стосовно використання Мобільного застосунку Товариства.

2.2. Угода може бути змінена Продавцем, у зв’язку із чим, звертаємо увагу Покупця та/або Користувача про необхідність перевіряти актуальність такої Угоди, оскільки на момент використання Вами Мобільного застосунку або розміщення Вами замовлення, застосовуються Угода, що є чинною на такий момент.

2.3. Використовуючи Мобільний застосунок, Ви погоджуєтесь із наведеними нижче положеннями:

2.3.1. Ви маєте право використовувати Мобільний застосунок лише із метою розміщення законних запитів або замовлень.

2.3.2. Ви не маєте права розміщувати спекулятивні, неправдиві замовлення або замовлення із метою вчинення шахрайства. У разі наявності у нас підстав вважати, що Ви розмістили таке замовлення, ми вправі скасувати таке замовлення та повідомити про це компетентні органи державної влади та/або не виконувати зобов’язання Продавця.

2.3.3. Розміщуючи замовлення, Ви гарантуєте, що Ви дієздатні та Вам не менше ніж 18 (вісімнадцять) років. Якщо Вам менше 18 (вісімнадцять) років, Ви гарантуєте, що користуєтесь Мобільним застосунком за згодою батьків або опікуна.

2.3.4. Ви погоджуєтесь не копіювати, не відтворювати, не створювати, не перевидавати, не завантажувати, не друкувати, не публікувати, не публікувати повторно, не транслювати, не записувати, не передавати або будь-яким чином не поширювати матеріали Мобільного застосунку, крім виключно для особистого користування, без попередньої письмової згоди Продавця.

2.3.5. Ви не маєте права змінювати або поширювати будь-які зміни змісту Мобільного застосунку, включаючи, але не обмежуючись, вилучення логотипів та товарних знаків Товариства.

2.3.6. Ви погоджуєтесь не завдавати шкоди, не порушувати чи не впливати на безпеку будь-якої частини Мобільного застосунку, її змісту або будь-якої пов’язаної з нею мережі чи програмного забезпечення.

2.3.7. Продавець має право заборонити та/або заблокувати Покупцеві доступ до Мобільного застосунку, до електронного талону (бланку-дозволу), якщо Покупець порушує умови даної Угоди.

2.4. Ви також повинні надати нам коректні дані та погоджуєтесь, що ми вправі використовувати такі дані для ідентифікації Вас як Користувача або Покупця, а також для контакту із Вами у разі виникнення такої необхідності.

2.5. У разі, якщо Ви надали неповний обсяг інформації або некоректну, неправдиву інформацію Товариство не несе відповідальності за виконання своїх зобов’язань.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1. За Договором Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар (нафтопродукти), визначений у замовленні Покупця, розміщеному за допомогою Мобільного застосунку, з використанням електронного талону (бланку-дозволу), на якому воно враховується, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар, відповідно до умов цього Договору.

3.2. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає розміщений у Мобільному застосунку Товар: вид, кількість нафтопродукту, адресу автозаправної станції/комплексу продавця, паливо-роздавальну колонку. Відповідальність за дані зазначені у замовлені покладається на Покупця.

3.3. Покупець підтверджує своє замовлення, здійснюючи оплату Товару. Перед підтвердженням замовлення обов’язково ознайомтесь зі всіма характеристиками Товару, зазначеними у замовленні та із умовами даної Угоди.

3.4. Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо його укладення повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем, з моменту підтвердження Покупцем замовлення.

 

ЦІНА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

4.1. Ціна Товару зазначена у Мобільному застосунку на момент розміщення замовлення та є дійсною тільки в день оплати Товару з використанням електронного талону (бланку-дозволу), або при заправці через Мобільний застосунок. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати (встановлювати) ціну на Товар в Мобільному застосунку.

4.2. Оплата Товару проводиться Покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Продавця. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Продавця. Продавець звільняється від своїх обов’язків щодо Товару, оплата за який проведена на інші платіжні реквізити.

4.3. Покупець самостійно оформляє замовлення та оплачує 100 % (сто відсотків) передоплати в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Продавця. При оплаті платіжною карткою, Покупець підтверджує, що є власником платіжної картки.

4.4. Фізична передача Товару Покупцеві проводиться через автозаправну станцію/комплекс Продавця, шляхом заправки автотранспортного засобу. Кількість Товару, що відпускається на автозаправній станції/комплексі Продавця обирається Покупцем самостійно, в межах попередньо оплаченої кількості. Право власності у Покупця виникає з моменту передачі Товару на автозаправній станції/комплексі Продавця.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1. Покупець несе повну відповідальність за дотримання порядку та умов користування Мобільним застосунком, за достовірність усіх даних, що вводяться їм у Мобільному застосунку (включаючи, але не обмежуючись: Автозаправна станція/комплекс Продавця, номер колонки, кількість літрів та інше), за здійснення транзакцій (платежів). Відповідальність за дії третіх осіб, що отримали доступ до: електронного талону (бланку-дозволу), та/або до Мобільного застосунку несе виключно Покупець.

5.2. Продавець несе відповідальність щодо Товару, придбаного через Мобільний застосунок передбачену законодавством України.

5.3. Продавець не несе відповідальність за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів: ІP, MAC-адреси, логіну, пароля; третім особам. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до Мобільного застосунку самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями будь-якій особі.

5.4. Продавець звільняється від відповідальності за порушення Угоди, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили. За будь-яких обставин, Товариство не несе відповідальності за події, акт бездіяльності або непередбачувану ситуацію поза нашим обґрунтованим контролем, і, зокрема, включає без обмежень такі обставини:

5.4.1. Страйки, блокування або інші виробничі конфлікти;

5.4.2. Народні заворушення, масові заворушення, вторгнення, терористичні атаки або загроза терористичних атак, воєнні дії (з оголошенням або без оголошення війни), загроза воєнних дій або підготовка до воєнних дій;

5.4.3. Пожежі, вибухи, шторми, повені, землетруси, обвали, епідемії чи інші стихійні лиха;

5.4.4. Неможливість використання залізниць, суден, повітряних транспортних засобів або автомобілів, а також інших громадських і приватних транспортних засобів;

5.4.5. Неможливість використання громадських або приватних телекомунікаційних мереж;

5.4.6. Акти, декрети, постанови чи обмеження будь-якого уряду;

5.4.7. Будь-який страйк працівників транспортних компаній, пошти чи інші види страйків у транспортних компаніях, ненадання послуг транспортними компаніями чи аварійні випадки.

5.4.8. Непрямі збитки Покупця або третіх осіб, що виникли як похідні від основних збитків або шкоди, будь-яким чином і з причини правопорушень (включаючи недбалість), порушення умов Договору або з будь-яких інших підстав, навіть в тому випадку, якщо такі збитки чи шкода є передбачуваними, включаючи без обмежень такі види збитків:

5.4.9. Втрата прибутку або доходу; втрачені комерційні можливості; не укладення договорів; втрата очікуваних заощаджень; втрата даних; збитки в результаті некоректного управління і втрата робочого часу.

5.4.10. Будь-які дії та/або бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом будь-яких дій/бездіяльності будь-яких третіх осіб;

5.4.11. Використання (неможливість використання) та будь-які наслідки використання (неможливості використання) Покупцем обраної ним форми оплати Товарів.

 

ПЕРЕДАЧА ПРАВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

6.1. Договір, укладений між Покупцем та Продавцем є обов’язковим для Вас, нас, та наших відповідних правонаступників та цесіонаріїв.

6.2. Покупець не має права відступати, обтяжувати або будь-яким іншим чином відчужувати Договір або будь-які права та зобов’язання, які виникають з такого Договору, без нашої попередньої письмової згоди.

6.3. Продавець має право без згоди Покупця передавати, відступати, обтяжувати, передавати або іншим чином відчужувати Договір у будь-який час протягом терміну дії Договору. З метою уникнення двозначних тлумачень будь-яка така передача, відступлення, обтяження чи інший вид відчуження не впливають на права, надані Вам як Покупцю чинним законодавством.

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

7.1. Права інтелектуальної власності на все програмне забезпечення, знаки для товарів та послуг та матеріали, які надаються у Мобільному застосунку  або з її допомогою, належать Продавцю та/або його ліцензіарам та захищені законодавством про авторське право. Їх зберігання, друк та демонстрація можливі виключно для особистого використання. Ніхто, крім Продавця, не має права публікувати, змінювати, розповсюджувати або іншим чином відтворювати в будь-якому форматі будь-які матеріали чи їх копії, надані або розташовані у Мобільному застосунку, а також не має права використовувати такі матеріали для будь-яких комерційних цілей.

7.2. Використовуючи Мобільний застосунок, Ви даєте Продавцю свою згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону Україні «Про захист персональних даних» та нашої Політики конфіденційності та використання файлів «cookie».

7.3. Ви не вправі здійснювати неналежне використання Мобільного застосунку за допомогою навмисного впровадження вірусів, троянських програм, вірусів-хробаків, програм на кшталт «логічна бомба» або інших матеріалів, які є зловмисними або шкідливими з технічної точки зору. Ви погоджуєтеся не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до Мобільного застосунку, сервера, на якому розміщений Мобільний застосунок, чи будь-якого іншого сервера, комп’ютера чи бази даних, пов’язаних із Мобільним застосунком Продавця. Ви погоджуєтеся не здійснювати атаки за допомогою мережевих атак та розподілених атак на відмову в обслуговуванні.

7.4. Порушуючи положення умов, передбачених пунктом 7.3. даної Угоди, Ви можете вчинити кримінальне правопорушення відповідно до чинного законодавства України. Ми зобов’язані повідомити про будь-які підозри щодо такого кримінального правопорушення компетентному правоохоронному органу. При цьому, ми будемо зобов’язані взаємодіяти з відповідним органом для розкриття особи зловмисника. Крім того, у разі такого порушення Ваше право на використання Мобільним застосунком негайно припиняється.

7.5. Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки або втрати, понесені в результаті мережевої атаки, вірусу або іншого програмного забезпечення чи матеріалів, які є зловмисними та з технічної точки зору шкідливими для Вашого комп’ютера, обладнання, даних або матеріалів, отриманих у результаті використання Мобільного застосунку або завантажених з Мобільного застосунку, а також з матеріалів, посилання на які розміщено у Мобільному застосунку.

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

8.1. Заява про захист персональних даних:

8.1.1. З метою забезпечення безпеки та захисту конфіденційності персональних даних наших Користувачів (Покупців нафтопродуктів та інших осіб, які звернулися до нас з будь-яким запитом або претензією), Товариство зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомі.

8.1.2. Підставами для обробки персональних даних, зібраних Товариством за допомогою Мобільного застосунку є згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних. Ми визначаємо цілі, для яких ці персональні дані використовуються.

8.1.3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА ВЕТАР» збирає та обробляє персональні дані виключно в рамках Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI та виступає «власником персональних даних».

8.2. Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі:

8.2.1. Вам виповнилось 18 років;

8.2.2. Ви дали згоду на обробку персональних даних;

8.2.3. Обробка необхідна з метою укладення або виконання договору купівлі товару;

8.3. Користуючись послугами Мобільного застосунку та/або іншого прикладного програмного інтерфейсу Товариства, Користувач надає добровільну однозначну згоду на обробку нами його персональних даних.

8.4. Обсяг персональних даних Користувача включає та/або може включати таку інформацію: Прізвище, власне ім’я по-батькові; паспортні дані; стать; дата та місце народження; реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (ідентифікаційний номер); місце проживання та/або реєстрації; ІР-адреса; час доступу в Мобільний застосунок.

8.5. Товариство не збирає та не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках та подібну інформацію.

8.6. Цілі обробки Персональних даних. Товариство збирає/обробляє/зберігає персональні дані Користувача для наступних цілей:

8.6.1. Створення та управління обліковими записами, забезпечення обслуговування Користувачів, вирішення технічних труднощів та доступу до різних функцій;

8.6.2. Зв’язок із Користувачами, у тому числі з питань сервісу, пропонування нових продуктів та послуг, обслуговування або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв’язку тощо;

8.6.3. Адаптація пропозицій та досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах;

8.6.4. Контроль індивідуальної активності Користувача Мобільного застосунку;

8.6.5. Проведення маркетингових та /або аналітичних досліджень з метою поліпшення сервісів Товариства та/або якості наданих послуг;

8.6.6. Оцінка деяких факторів для аналізу та прогнозування особистих вподобань, інтересів, поведінки та місцезнаходження.

8.7. Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги/сервісу, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх із необхідним рівнем захисту.

8.8. Товариство може видалити або припинити обробку персональних даних Користувача у разі отримання заяви про відкликання згоди на обробку персональних даних.

8.9. Товариство може зберігати інформацію, яку вона збирає та отримує при наданні послуг стільки, скільки буде потрібно для виконання вищевказаних господарських цілей.

8.10. Ми не будемо зберігати Ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог.

8.11. Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України:

8.11.1. Користувачі, які створили обліковий запис через Мобільний застосунок, можуть отримувати доступ, виправляти або видаляти інформацію, яку вони надають. Інформація може бути змінена в особистому кабінеті Користувача. Користувач несе відповідальність за точність наданих даних або повідомлень при користуванні послугами Товариства, сервісами та Мобільним застосунком.

8.11.2. Знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом.

8.11.3. Отримувати не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.

8.11.4. Пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

8.11.5. Пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними.

8.11.6. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

8.11.7. Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

8.11.8. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

8.11.9. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

8.12. Передача Персональних даних третім сторонам. У випадках, визначених законодавством, ми зобов’язані ділитися Вашими персональними даними з державними органами в наступних цілях:

8.12.1. Боротьба з шахрайством та іншими злочинами.

 8.12.2. Розслідування порушень чинного законодавства України або боротьби з будь-якими іншими порушеннями положень Угоди з користувачем.

8.12.3. Товариство може надавати персональні дані Користувачів на запити компетентних державних органів, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства, відповідно до ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України.

8.12.4. Товариство може використовувати сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг. В таких випадках, постачальники не мають повноважень використовувати/передавати отримані в результаті надання послуг або за допомогою додатку Товариства персональні дані, інакше ніж для надання послуг Товариству.

8.13. Технічні, організаційні та інші засоби захисту даних. З метою безпечного зберігання Ваших персональних даних ми впровадили безліч технічних і організаційних засобів, які захищають персональні дані від неавторизованої або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження.

8.14. Товариство дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам необхідна для надання певних послуг, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надаєте понад межі необхідної обробки. Крім цього, ми налаштували інтерфейси нашого Мобільного застосунку для надання послуг так, щоб дотримувалася максимально можлива конфіденційність, настройки якої Ви можете відкоригувати на свій розсуд.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1. Угода набирає чинності та діє безстроково з моменту реєстрації Користувача в Мобільному застосунку Товариства та/або з моменту установки Мобільного застосунку.

9.2. Товариство має право на розірвання Договору з Покупцем в односторонньому порядку без повідомлення та письмової згоди, шляхом блокування особового кабінету та інших сервісів Мобільного застосунку.

9.3. Товариство залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в Угоду, що набирають чинності з моменту розміщення їх на нашому сайті чи в нашому мобільному застосунку. Факт продовження користування послугами Товариства та її сервісами є підтвердженням згоди та прийняття Користувачем відповідної редакції.

9.4. У разі, якщо будь-які положення цих Умов та/або положення Договору визнані судом чи іншим компетентним органом недійсними повністю або в будь-якій їх частині, або на думку обох сторін вони є такими, що не можуть бути виконані, таке положення виконується в максимально можливому обсязі задля реалізації намірів сторін, а решта Умов та (або) Договору зберігає юридичну силу в повному обсязі.

9.5. Усі спори та розбіжності, які виникають між Покупцем та Продавцем під час виконання Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в господарському суді у встановленому законом порядку, з обов’язковим дотримуванням процедури досудового вирішення спору.